Wirtualne gospodarstwo

Ostrzeżenia przed załamaniem pogody, szkodnikami i zagrożeniami na polu, szybki kontakt z doradcą rolniczym oraz porady, kiedy i w jakiej ilości stosować środki ochrony roślin – to tylko niektóre zalety e-usługi „Wirtualne gospodarstwo”, która jest dostępna na platformie doradczej eDWIN.

„Wirtualne gospodarstwo” to najważniejsza e-usługa, która powstała w ramach platformy doradczej eDWIN. Służy ona rolnikom jako narzędzie pomocne przy zarządzaniu gospodarstwem. Co ważne, usługa jest dostępna zarówno w wersji aplikacji mobilnej, jak i przeglądarki na komputerach.

W czym pomoże „Wirtualne gospodarstwo”?

Każda uprawa wprowadzona do systemu „Wirtualnego gospodarstwa” jest monitorowana. Dlatego, w przypadku wystąpienia zagrożenia zniszczenia uprawy przez chorobę lub szkodnika, system będzie o tym informować.

Ponadto, jedną z możliwości „Wirtualnego gospodarstwa” jest wspomaganie decyzji rolników czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki do ochrony uprawy. Dzięki temu usługa przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i żywności nadmiernie stosowanymi środkami do zwalczania chorób i szkodników.

Co więcej, „Wirtualne Gospodarstwo” ułatwia kontakt rolników z ich doradcą rolniczym. E-usługa w prosty sposób zapewnia rolnikom możliwość zadania doradcy pytania czy wystosowania prośby o weryfikację zaobserwowanych zagrożeń. Każdy użytkownik może posiadać przypisanego do konta doradcę. Automatycznie dopisany zostanie najbliższy doradca, ale rolnik ma możliwość zmiany np. na doradcę, z którym najczęściej utrzymuje kontakt.

„Wirtualne Gospodarstwo” udostępnia także rolnikom raporty agrometeorologiczne. Są one opracowywane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i mają charakter ogólny lub spersonalizowany.

Panel do rejestracji w Wirtualnym gospodarstwie. Na zielonym tle jest okienko, w którym trzeba wpisać swoje dane.

Raporty ogólne są przygotowywane dla powiatów i uwzględniają prowadzone na terenie powiatu uprawy i panujące tam warunki agrometeorologiczne. Z kolei raporty spersonalizowane są przygotowywane na indywidualne zamówienie usługobiorcy i przedstawiają analizę agrometeorologiczną wskazanego przez niego pola.

Ponadto, „Wirtualne Gospodarstwo” pozwala na pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów. Oprócz tego rolnicy mają do dyspozycji wirtualną kartę pola, która umożliwia ewidencjonowanie pracy oraz układanie e-planów ochrony roślin. To właśnie dzięki informacjom zawartym w karcie pola, możliwe jest otrzymywanie powiadomień dotyczących możliwych zagrożeń na polu.

„Wirtualne gospodarstwo” w praktyce

Żeby w pełni korzystać z możliwości e-usługi „Wirtualne gospodarstwo” rolnik będzie musiał się zarejestrować oraz dokonać wyboru swoich pól w usłudze. Po zalogowaniu na swoje konto rolnik będzie miał do dyspozycji kilka zakładek.

W oknie głównym pokażą się ogólne informacje o gospodarstwie. Jeżeli zostały wprowadzone uprawy, wyświetla się wykres struktury zasiewów. Ponadto prezentowane są aktualne dane meteorologiczne z wybranej stacji meteorologicznej, alerty pogodowe, ostrzeżenia o możliwości wystąpienia agrofagów na polach oraz informacje przesłane przez wybranego doradcę.

Grafika przedstawiająca najważniejsze informacje z danego gospodarstwa podsumowane w Wirtualnym gospodarstwie

W zakładce „Karty pól” wyświetlane jest okno przedstawiające mapę okolicy gospodarstwa, które służy do dodawania pól w gospodarstwie. Pola możemy dodawać na 3 sposoby:

  • poprzez odszukanie na mapie, zaznaczenie i dodanie,
  • poprzez wpisanie całego numeru działki (TERYT),
  • poprzez zaimportowanie pliku przygotowanego w eWniosku.

W czasie dodawania działki możemy podać dane dotyczące uprawy. Jeżeli tego nie zrobimy aplikacja traktuje dane pole jako nieprzydzielone, czyli nie ma na nim żadnej uprawy. Działki można dzielić i powiększać.

Grafika przedstawia okno wyboru swojego pola w Wirtualnym gospodarstwie

Mapy dostępne są w 4 warstwach: OSM, Ortofotomapa (Satelita), Obszar MKO, Działki Ewidencyjne.

W zakładce „Karty pól” znajduje się także lista upraw na poszczególnych polach w naszym gospodarstwie. Klikając na poszczególne pola rolnik otrzyma bardziej szczegółowe informacje. Ponadto, na polach można także dodawać różne zabiegi agrotechniczne. W zależności od potrzeb można je łączyć, na przykład oprysk rzepaku na wszystkich polach, wysiew pszenicy na różnych polach.

Grafika ukazuje okno, które otwiera się po kliknięciu zakładki "karta pola" z informacjami o danym polu.

Karta pól ma za zadanie jak najbardziej ułatwić rolnikowi pracę na polu

Grafika ukazuje jedno z okien po otwarciu zakładki karta pola w Wirtualnym gospodarstwie. Na zdjęciu pokazane są wyniki chemiczne próbek pobranych z pola.

W zakładce „Profile upraw” można znaleźć wszystkie uprawy prowadzone w gospodarstwie. Ta zakładka ma wspomagać podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie roślin. Dlatego też można znaleźć w niej komentarze meteorologiczne oraz informacje o ewentualnych agrofagach.

Grafika przedstawia okno, które pojawia się po kliknięciu zakładki profil upraw w wirtualnym gospodarstwie.

W kolejnej zakładce – „Agrofagi” – znajduje się baza wiedzy na temat szkodników. Natomiast w ostatniej zakładce – „Meteo” – można sprawdzić położenie konkretnej stacji meteorologicznej, aktualne i historyczne dane meteorologiczne, a także tygodniową prognozę pogody. Zakresy wyświetlanych danych można ustawiać samodzielnie, zależnie od potrzeb.

Grafika przedstawia okno, które pojawia się po kliknięciu zakładki Meteo w wirtualnym gospodarstwie.