Materiały instruktażowe

Instrukcje dotyczące procesu rejestracji oraz korzystania z platformy doradczej eDWIN. Materiały obejmują procedurę importowania plików z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, użytkowania Karty Pola, a także analizy danych meteorologicznych z lokalnych stacji.

Dane Meteo

Dane Meteo (film z audiodeskrypcją)

Import pliku GML

Import pliku GML (film z audiodeskrypcją)

Karta Pola

Karta Pola (film z audiodeskrypcją)

Karta Pola wersja mobilna

Karta Pola wersja mobilna (film z audiodeskrypcją)

Rejestracja w systemie

Rejestracja w systemie (film z audiodeskrypcją)

Materiały promocyjne

Platforma doradcza eDWIN ma na celu wspomaganie decyzji w codziennej pracy rolnika oraz poprawę jakości produkowanej żywności. W ramach platformy dostępne są cztery e-usługi: Wirtualne gospodarstwo, Udostępnianie danych meteorologicznych, Raportowanie zagrożeń i Śledzenie pochodzenia produktów.

Platforma doradcza eDWIN

Platforma doradcza (film z audiodeskrypcją)

Wirtualne gospodarstwo

Wirtualne gospodarstwo (film z audiodeskrypcją)

Udostępnianie danych meteorologicznych

Udostępnianie danych meteorologicznych (film z audiodeskrypcją)

Raportowanie zagrożeń

Raportowanie zagrożeń (film z audiodeskrypcją)

Śledzenie pochodzenia produktów

Śledzenie pochodzenia produktów (film z audiodeskrypcją)