Zbliżenie na liście buraka, na których widać objawy choroby w postaci brązowych kropek.

Raportowanie zagrożeń

Platforma doradcza eDWIN zapewni elektroniczne usługi, z których będą mogli korzystać nie tylko rolnicy. Przykładem takiej usługi jest „Raportowanie zagrożeń”. Tego typu usługa mogłaby być wykorzystywana na co dzień na przykład przez instytucje naukowe lub instytucje odpowiedzialne za realizację ochrony roślin.

„Raportowanie zagrożeń” to usługa, która będzie przeznaczona dla samorządów, instytucji publicznych odpowiedzialnych za nadzór lub realizację ochrony roślin oraz instytucji naukowych. Dzięki tej usłudze możliwe będzie generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie.