Słoneczny dzień. Na polu stoi stacja meteorologiczna, która zbiera dane meteorologiczne. W tle widać uprawy i drzewa.

Udostępnianie danych meteorologicznych

Dostęp do danych meteorologicznych, aktualne informacje o zmianach pogody, a nawet powiadomienia, które ułatwią podejmowanie decyzji o zabiegach na polu - to wszystko będzie możliwe w ramach usługi „Udostępnianie danych meteorologicznych”, która będzie dostępna na platformie eDWIN.

W ramach platformy eDWIN będzie można korzystać także z usługi „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Użytkownicy tej usługi otrzymają dostęp do aktualnych oraz archiwalnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji agrometeorologicznych. To z kolei pozwoli na prowadzenie analiz umożliwiających identyfikację cyklicznie powtarzających się zdarzeń, wysyłanie ostrzeżeń pogodowych czy określanie klęsk żywiołowych.

W tym celu w całej Polsce zbudowana została sieć stacji meteorologicznych (łącznie prawie 600). Dane ze stacji przetwarzane będą także przez modele, które pozwolą na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik będzie mógł podjąć decyzję na przykład o terminie wysiewu konkretnej rośliny.