Dane agrometeorologiczne Meteo API

Jedną z dostępnych usług w ramach platformy doradczej eDWIN są „Dane agrometeorologiczne”.
Metody pozwalające na pobieranie danych z systemu eDWIN!

/observationStation

Metoda umożliwia wyszukiwanie stacji o określonych kryteriach. Za pomocą parametru „zawiera” określ pojedynczy ciąg znaków pozwalający na identyfikację stacji (np. „WODR”). Możesz dodatkowo filtrować według „typu” stacji (domyślnie zwracane są wszystkie stacje). Domyślnie zwracane są tylko stacje aktywne, jeśli chcesz uwzględnić również stacje nieaktywne zmień parametr „aktywne”.

Parametry formalne

 • contains string (query) - opcjonalny parametr filtrowania, umożliwia wyszukiwanie stacji zawierających w metadanych określony ciąg
 • type string (WEATHER|RAIN|UNKNOWN) - rodzaj stacji
 • active boolean (query) - opcja filtrowania, aby zaprezentować tylko aktywne stacje (z danymi z ostatnich 48 godzin)
 • page integer (query) - indeks stron liczony od zera (0..N) 0
 • size integer (query) - ilość zwracanych rekordów
 • sort string(asc|desc) - domyślna kolejność sortowania to rosnąco.

Żądanie CURL

curl -X 'GET' \
 'https://edwin-meteo.apps.paas.psnc.pl/observationStation?active=true&page=0&size=20' \
 -H 'accept: application/json'

Żądanie URL

https://edwin-meteo.apps.paas.psnc.pl/observationStation?active=true&page=0&size=20&sort=asc

​/observationStation​/{stationId}

Pobiera informacje o stacji na podstawie identyfikatora.

Parametry formalne

 • stationId* string {query) - identyfikator stacji, pole wymagane

Żądanie CURL

curl -X 'GET' \
 'https://edwin-meteo.apps.paas.psnc.pl/observationStation/PME35' \
 -H 'accept: application/json'

Żądanie URL

https://edwin-meteo.apps.paas.psnc.pl/observationStation/PME35

​/observationStation/location/{latitude}/{longitude}

Umożliwia wyszukiwanie stacji o określonych kryteriach i najbliższych określonemu punktowi geograficznemu. Określ „długość geograficzną” i „szerokość geograficzną” punktu, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie. Możesz określić maksymalną odległość do wyszukiwania, a także maksymalną liczbę stacji do powrotu. Zwrócone stacje w kolejności odległej (najbliższe jako pierwsze).

Możesz dodatkowo filtrować według „type” stacji (domyślnie zwracane są wszystkie stacje). Domyślnie zwracane są tylko stacje aktywne, jeśli chcesz uwzględnić również stacje nieaktywne zmień parametr „active”.

Parametry formalne

 • latitude* number($double) - szerokość geograficzna punktów do wyszukiwania, pole wymagane
 • longitude* number($double) - długość geograficzna punktów do przeszukania, pole wymagane
 • active boolean (query) - opcja filtrowania, aby zaprezentować tylko aktywne stacje (z danymi z ostatnich 48 godzin)
 • distance integer($int32) (query) - maksymalna odległość od określonego punktu do wyszukiwania (w km) - domyślnie 50, max 500
 • type string (WEATHER|RAIN|UNKNOWN) - rodzaj stacji
 • active boolean (query) - opcja filtrowania, aby zaprezentować tylko aktywne stacje (z danymi z ostatnich 48 godzin)
 • page integer (query) - indeks stron liczony od zera (0..N) 0
 • size integer (query) - ilość zwracanych rekordów
 • sort string(asc|desc) - domyślna kolejność sortowania to rosnąco.

Żądanie CURL

curl -X 'GET' \
 'https://edwin-meteo.apps.paas.psnc.pl/observationStation/location/52.4038412/16.9261668?active=true&distance=50&page=0&size=50' \
 -H 'accept: application/json'

Żądanie URL

https://edwin-meteo.apps.paas.psnc.pl/observationStation/location/52.4038412/16.9261668?active=true&distance=50&page=0&size=50

​/meteo/station/{stationId}

Zwraca pełne dane meteorologiczne w określonym przedziale czasu dla pojedynczej stacji. Domyślnie zwraca dane z ostatnich 30 dni - możesz dostosować ten okres, określając parametry „po” i „przed”. Jeśli ustawiony jest tylko jeden z parametrów czasowych, domyślnie zwraca 30 dniowy okres rozpoczynający się od podanej daty "po" lub kończący się podaną datą "przed". Określony termin nie może być dłuższy niż 90 dni.

Parametry formalne

 • stationId* string (query) - identyfikator stacji, pole wymagane
 • after string($date-time) - data początkowa odczytów, o które chcesz zapytać (UTC/Format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)
 • before string($date-time) (query) - data końcowa odczytów, o które chcesz zapytać (UTC/Format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)
 • page integer (query) - indeks stron liczony od zera (0..N) 0
 • size integer (query) - ilość zwracanych rekordów
 • sort string(asc|desc) - domyślna kolejność sortowania to rosnąco.

Żądanie CURL

curl -X 'GET' \
 'https://edwin-meteo.apps.paas.psnc.pl/meteo/station/PME35?page=0&size=100' \
 -H 'accept: application/json'

Żądanie URL

https://edwin-meteo.apps.paas.psnc.pl/meteo/station/PME35?page=0&size=100

​​/meteo​/location​/{latitude}​/{longitude}

Zwraca pełne dane meteorologiczne w określonym przedziale czasu dla pojedynczej stacji. Domyślnie zwraca dane z ostatnich 30 dni - możesz dostosować ten okres, określając parametry „po” i „przed”. Jeśli ustawiony jest tylko jeden z parametrów czasowych, domyślnie zwraca 30 dniowy okres rozpoczynający się od podanej daty "po" lub kończący się podaną datą "przed". Określony termin nie może być dłuższy niż 90 dni.

Parametry formalne

 • latitude* number($double) - szerokość geograficzna punktów do wyszukiwania, pole wymagane
 • longitude* number($double) - długość geograficzna punktów do przeszukania, pole wymagane
 • after string($date-time) - data początkowa odczytów, o które chcesz zapytać (UTC/Format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)
 • before string($date-time) (query) - data końcowa odczytów, o które chcesz zapytać (UTC/Format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ)
 • stationsCount integer($int32) (query) - liczba najbliższych stacji do uwzględnienia
 • page integer (query) - indeks stron liczony od zera (0..N) 0
 • size integer (query) - ilość zwracanych rekordów
 • sort string(asc|desc) - domyślna kolejność sortowania to rosnąco.

Żądanie CURL

curl -X 'GET' \
 'https://edwin-meteo.apps.paas.psnc.pl/meteo/location/52.4038412/16.9261668?stationsCount=1&page=0&size=100' \
 -H 'accept: application/json'

Żądanie URL

https://edwin-meteo.apps.paas.psnc.pl/meteo/location/52.4038412/16.9261668?stationsCount=1&page=0&size=100