Szkolenia dla rolników

Moduł I.4.6 Ekoschemat - Dobrostan zwierząt

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Dane osobowe niezbędne do wystawienia zaświadczenia.
(*) - pola wymagane. Po ukończeniu szkolenia na wpisany adres email otrzymasz certyfikat.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pan/Pani danych osobowych (ADO) jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 571 61 00.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z powołanym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań powierzonych ADO na podstawie art. 112 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 261z późn. zm.).
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (kurierzy, operatorzy pocztowi), organy i podmioty upoważnione z mocy prawa, w tym do kontroli działań ADO, w szczególności ARiMR jako odrębny Administrator danych osobowych, podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zrealizowano szkolenie, w związku z kontrolą działań ADO i prawidłowości ich wykonania, przez umocowany organ kontrolny.
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
  7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
  8. Posiadają Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  9. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).