Dyrektor Jacek Sommerfeld stoi ze Złotym Medalem na scenie targów Polagra Premiery

Prace nad nowymi funkcjonalnościami Wirtualnego Gospodarstwa

„Wirtualne gospodarstwo” to najważniejsza e-usługa Projektu eDWIN, która powstała w ramach platformy doradczej eDWIN. Służy ona rolnikom jako narzędzie pomocne przy zarządzaniu gospodarstwem. Co ważne, usługa jest dostępna zarówno w wersji aplikacji mobilnej, jak i przeglądarki na komputerach.

Przełomowe zmiany w aplikacji Wirtualne Gospodarstwo

Szereg zmian w aplikacji Wirtualne Gospodarstwo jest odpowiedzią na zgłaszane uwagi przez doradców rolniczych oraz bezpośrednio od rolników. Zmiany będą obejmować poprawę już istniejących funkcjonalności oraz wdrożenie całkiem nowych. Usprawnienia mają na celu ułatwienie oraz zoptymalizowanie pracy rolnika w aplikacji.

W związku z aktualizacją systemu eDWIN informujemy o pracach wdrożeniowych w terminie od 19.12 12:00 do 20.12 16:00, wprowadzane zmiany mogą powodować chwilowe przerwy w dostępie do aplikacji Wirtualnego Gospodarstwa.