Młoda kobieta - Anna Pietruczuk - w różowej marynarce stoi i wygłasza prezentację. Za nią widać dwa rollupy. Kobieta patrzy się na rzutnik, na którym wyświetlona jest prezentacja o platformie eDWIN.

Dalsze perspektywy rozwoju platformy doradczej eDWIN

Co dalej z platformą doradczą eDWIN i jakie są perspektywy jej rozwoju? Te zagadnienia zostały podjęte podczas konferencji podsumowującej projekt eDWIN, którą zorganizował 31 maja Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Aktualne plany zakładają, że platforma eDWIN wciąż będzie rozwijana.

- Platforma eDWIN będzie rozwijana i rozbudowywana o kolejne funkcjonalności w kierunku stworzenia zintegrowanej platformy doradczej i integracji z systemami sektorowymi w rolnictwie. Założeniem projektu jest zapewnienie rolnikowi i doradcy funkcjonalności, dzięki którym będzie mógł gromadzić i generować podstawowe, najważniejsze informacje o gospodarstwie, stanowiącej proste, skuteczne i efektywne narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji w prowadzeniu gospodarstwa rolnego - mówiła podczas konferencji podsumowującej prace nad platformą eDWIN Anna Pietruczuk z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

Rozbudowa platformy doradczej eDWIN

Chociaż trzyletnie prace nad platformą doradczą eDWIN dobiegają końca, to ma ona nadal być rozwijana. Podczas konferencji w Kościerzynie, organizowanej przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Anna Pietruczuk przedstawiła dalsze perspektywy rozwoju platformy eDWIN.

- Nadrzędnym celem projektu rozbudowy platformy eDWIN i tworzenia zintegrowanej platformy doradczej jest poprawa efektywności procesu transferu wiedzy i innowacji pomiędzy nauką, rolnikami, doradztwem rolniczym i podmiotami w zakresie zrównoważonej produkcji wysokiej jakości żywności, zmniejszającej wpływ środowiskowy oraz przygotowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych dla rolników i doradców rolniczych - mówiła Anna Pietruczuk.

Dzięki integracji Platformy z zewnętrznymi systemami informatycznymi rolnicy i współpracujący z nimi doradcy otrzymają dostęp do baz danych i zasobów wielu instytucji. Wśród nich priorytetowo traktowana jest współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR), będącą właścicielem ogromnej liczby systemów informatycznych i baz danych z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich.

Młoda kobieta - Anna Pietruczuk - w różowej marynarce stoi i wygłasza prezentację. Za nią widać rollup promując platformę eDWIN. Kobieta patrzy się na siedzących przed nią słuchaczy. Z tyłu widoczna jest na rzutniku prezentacja.

Obecnie prowadzone są uzgodnienia z ARiMR w zakresie:

 • integracji z bazami i systemami informatycznymi ARiMR (dane z eWniosekPlus, ePUE, PUDOR),
 • Okienka dla Doradcy (budowa funkcjonalności umożliwiającej doradcom uzupełnianie i wypełnianie w imieniu rolników wniosków o dofinansowanie i płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Wnętrze sali konferencyjnej. Daniel Dąbrowski, młody mężczyzna w ciemnej marynarce, stoi przed rollupem promującym platformę eDWIN i wygłasza wykład. Po jego lewej stronie, na rzutniku widoczna jest prezentacja o eDWIN.

Platforma eDWIN i tworzona na jej bazie platforma doradcza docelowo mają zostać zintegrowane z portalem www.rolnik.gov.pl, który ma być zbudowany przez ARiMR i stanowić podstawowy i kompleksowy system obsługi rolników:

 • portal dla rolnika pełniący funkcję informacyjną oraz usługową, integrujący rozproszone źródła informacji oraz dostarczane przez różne instytucje wspierające obszar rolnictwa usługi świadczone w formie elektronicznej,
 • główna platforma komunikacji administracji rolnej z podmiotami z obszaru rolnictwa (przede wszystkim z rolnikami),
 • portal będzie pełnił funkcję wirtualnego centrum doradztwa rolniczego (poprzez integrację dedykowanych rolnikom produktów projektu eDWIN i ich rozbudowę),
 • platforma dostępu do e-usług administracji i instytucji wspierających rolnictwo, w tym instytutów naukowo-badawczych w celu upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. 

Konferencje podsumowujące projekt eDWIN

Konferencja zorganizowana 31 maja w Kościerzynie byłą ostatnią z czterech, które miały na celu podsumowanie projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, w ramach którego powstała platforma doradcza eDWIN. W konferencjach uczestniczyli rolnicy, doradcy rolniczy oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas spotkań obecni wysłuchali wykładów na następujące tematy:

 • „eDWIN – Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”,
 • „Znaczenie akcesu informacji w innowacyjnym podejściu do wymogów integrowanej ochrony roślin”,
 • „Podręczny doradca rolnika. Praktyczne wykorzystanie platformy eDWIN i Wirtualnego Gospodarstwa”,
 • „Dalsze perspektywy rozwoju platformy doradczej eDWIN”.

Platforma doradcza eDWIN

Pomysłodawcą utworzenia platformy eDWIN był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Platforma jest całkowicie darmowa i dostępna dla wszystkich chętnych na komputerach oraz jako aplikacja na urządzeniach mobilnych. Z platformy mogą korzystać zarówno rolnicy, jak i pozostałe osoby zainteresowane jej możliwościami.

Zdjęcie przedstawiające salę konferencyjną z widocznymi od tyłu słuchaczami, którzy siedzą na krzesłach i wysłuchują prezentacji Marcina Barana. Prowadzący widoczny jest z tyłu, obok niego jest rollup promujący eDWIN oraz rzutnik, na którym wyświetlona jest prezentacja.

W ramach platformy eDWIN powstały cztery elektroniczne usługi: 

 • Wirtualne gospodarstwo,
 • Udostępnianie danych meteorologicznych,
 • Śledzenie pochodzenia produktów,
 • Raportowanie zagrożeń.

Platforma doradcza eDWIN powstała w ramach projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Prace nad platformą trwały od czerwca 2019 roku i uczestniczyło w nich 19 partnerów z całej Polski.

Całkowita wartość projektu wynosiła aż 20 902 508,02 zł, z czego ze środków europejskich pochodziło 17 689 792,53 zł, zaś resztę stanowiły środki z budżetu państwa. eDWIN był pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa.

We wrześniu 2021 roku, podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu, projekt eDWIN został nagrodzony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”.

Maciej Zacharczuk, młody mężczyzna w niebieskiej marynarce, stoi pod ścianą. Po jego prawej stronie jest rollup promujący eDWIN, a po lewej stronie widoczna prezentacja wyświetlana na rzutniku.