Wnętrze pomieszczenia. W sali konferencyjnej widać kilkadziesiąt osób siedzących na krzesłach i oglądających prezentację na rzutniku.

Aplikacja eDWIN i podsumowanie projektu na konferencji w Piasecznie

Podsumowanie trzyletnich prac nad platformą doradczą eDWIN, praktyczne wykorzystanie usługi Wirtualnego gospodarstwa w ramach aplikacji eDWIN czy perspektywy rozwoju platformy w przyszłości - takie tematy zostały podjęte podczas drugiej konferencji podsumowującej prace nad projektem eDWIN, która odbyła się 20 maja w Piasecznie. Kolejne konferencje odbędą się w Poznaniu i Kościerzynie.

Konferencje podsumowujące projekt eDWIN

Konferencja zorganizowana 17 maja w Piasecznie była drugą z czterech, które mają na celu podsumowanie projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, w ramach którego powstała platforma doradcza eDWIN. W konferencji uczestniczyli rolnicy i doradcy oraz zaproszeni goście, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Organizatorem konferencji był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Wnętrze sali konferencyjnej. Młody mężczyzna - Maciej Zacharczuk - stoi z mikrofonem i wygłasza prezentację. Na telebimie widać prezentację. Obok mężczyzny stoi rollup eDWIN.

Podczas spotkania obecni wysłuchali czterech wykładów na następujące tematy:

  • „eDWIN – Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”,
  • „Znaczenie akcesu informacji w innowacyjnym podejściu do wymogów integrowanej ochrony roślin”,
  • „Podręczny doradca rolnika. Praktyczne wykorzystanie platformy eDWIN i Wirtualnego Gospodarstwa”,
  • „Dalsze perspektywy rozwoju platformy doradczej eDWIN”.

W następnych dniach zaplanowane są kolejne konferencje podsumowujące projekt eDWIN, organizowane przez:

  • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - 27 maja w Poznaniu,
  • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - 31 maja w Kościerzynie.

Platforma doradcza eDWIN

Pomysłodawcą utworzenia platformy eDWIN był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Platforma jest całkowicie darmowa i dostępna dla wszystkich chętnych na komputerach oraz jako aplikacja na urządzeniach mobilnych. Z platformy mogą korzystać zarówno rolnicy, jak i pozostałe osoby zainteresowane jej możliwościami.

Wnętrze sali konferencyjnej. Młody mężczyzna stoi przodem do słuchaczy i prowadzi wykład. W tle widać okna

W ramach platformy eDWIN powstały cztery elektroniczne usługi: 

  • Wirtualne gospodarstwo,
  • Udostępnianie danych meteorologicznych,
  • Śledzenie pochodzenia produktów,
  • Raportowanie zagrożeń.

Platforma doradcza eDWIN powstała w ramach projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Prace nad platformą trwały od czerwca 2019 roku i uczestniczyło w nich 19 partnerów z całej Polski.

Całkowita wartość projektu wynosiła aż 20 902 508,02 zł, z czego ze środków europejskich pochodziło 17 689 792,53 zł, zaś resztę stanowiły środki z budżetu państwa. eDWIN był pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa.

We wrześniu 2021 roku, podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu, projekt eDWIN został nagrodzony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”.

Wnętrze pomieszczenia. Młoda kobieta stoi obok rzutnika, na którym wyświetlona jest prezentacja i prowadzi wykład. Przed nią widać słuchaczy.
Wnętrze pomieszczenia. Mężczyzna w średnim wieku, Adam Matyszczak, stoi obok rzutnika, na którym wyświetlana jest prezentacja.